نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمانبدی وام ها

برنامه زمانبدی وام ها


با سلام و احترام، 

         از آذر ماه سال جاری، امکان ثبت درخواست های وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه به مدت 18روز در سامانه گلستان برای دانشجویان برقرار می باشد. کارشناسان محترم دانشکده ها به مدت 20 روز امکان ثبت درخواست های مذکور در سیستم صندوق رفاه دانشجویان را دارند. خواهشمند است ضمن رعایت زمان اعلام شده، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان رسانده شود.