نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول97-96

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول97-96


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی که برای بار دوم درس پروژه را در نیمسال اول 97-96 اخذ نموده اند، حتما بایستی نمره دفاع از پروژه خود را تا تاریخ 20/11/96 (بیستم بهمن نودو شش) به آموزش دانشکده جهت درج در سیستم جامع آموزشی  دانشگاه ارائه نمایند.در غیر اینصورت نمره صفر در کارنامه درج خواهد شد و آموزش دانشکده در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            20/8/96