نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول94-95

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول94-95


بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول94-95

 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی که برای بار دوم درس پروژه را اخذ نموده اند

حتما بایستی نمره دفاع از پروژه خود را تا تاریخ 20/11/94 (بیستم بهمن ماه نودو چهار) به آموزش دانشکده جهت درج در سیستم جامع آموشی  دانشگاه ارائه نمایند.در غیر اینصورت نمره صفر در کارنامه درج خواهد شد و آموزش دانشکده در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                                         3/9/94