نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول1400

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول1400


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی که برای بار دوم درس پروژه رادر نیمسال اول 1400 اخذ نموده اند،حتما بایستی نمره دفاع از پروژه خود را تا تاریخ 20/11/1400 (بیستم بهمن یکهزارو چهارصد) به آموزش دانشکده جهت درج در سیستم جامع آموزشی  دانشگاه ارائه نمایند.در غیر اینصورت نمره صفر در کارنامه درج خواهد شد و آموزش دانشکده در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            18/10/1400