نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول ۹۹-۹۸

بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول ۹۹-۹۸


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، که در نیمسال اول98 پروژه را اخذ نموده اند:

به اطلاع میرساند بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال اول 98 به شرح زیر در تالار خلیج فارس می باشد:

الف - گروه جغرافیای طبیعی( ژئو و اقلیم):        شنبه    12بهمن ماه 98

ب- گروه سنجش از دور و GIS :                   یکشنبه 13بهمن ماه 98

ج- گروه جغرافیای انسانی(شهری و روستایی):  دوشنبه 14بهمن ماه 98

د- گروه جغرافیای سیاسی:                            سه شنبه15بهمن ماه 98

                                                                                     

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            14/08/98