نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی حذف اضطراری مقطع ارشد نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

بازه زمانی حذف اضطراری مقطع ارشد نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷


بازه زمانی  حذف اضطراری  مقطع کارشناسی ارشد نیمسال  دوم سال تحصیلی  98- 97

از روز شنبه تاریخ 07/‏02/۹8 لغایت روز دوشنبه تاریخ 09/‏02/‏۹8 خواهد بود.

لازم به  ذکر است  این بازه  به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 03/02/1398