نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی تشکیل پرونده حضوری دانشجویان جدیدالورود رشته جغرافیا ورودی ۹۸

بازه زمانی تشکیل پرونده حضوری دانشجویان جدیدالورود رشته جغرافیا ورودی ۹۸


بسمه تعالی

برنامه زمانبندی  جهت تشکیل پرونده حضوری،  دانشجویان جدیدالورود 98 دوره کارشناسی دانشکده جغرافیا به شرح زیر می باشد:

ردیف

رشته

روز وتاریخ

ساعت

محل تشکیل پرونده

 

1-

جغرافیا(دانشجویان غیر بومی)

یکشنبه مورخ 31/6/98

30/16 -30/10

ساختمان شماره یک دانشکده جغرافیا-آموزش دوره کارشناسی

2-

جغرافیا(دانشجویان بومی)

دوشنبه مورخ 1/7/98

30/16- 30/8

"           "               "                   "            "

3-

جغرافیا(ثبت نام با تاخیر)

سه شنبه مورخ 2/7/98

30/16- 30/8

"           "               "                   "             "