نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه زمانی ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دوره کارشناسی

بازه زمانی ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دوره کارشناسی


بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده جغرافیا :

به اطلاع میرساند زمان ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم1401-1400 اساتید محترم در سیستم جامع آموزشی ازمورخه 10/3/1401 (روز سه شنبه) لغایت 18/3/1401 (روزچهار شنبه) می باشد. لازم به توضیح می باشد،رویت نمرات نیمسال مزبور و ثبت نام نیمسال اول 1401 منوط به ارزشیابی نیمسال مزبور توسط دانشجو بوده، ودر صورت عدم ارزشیابی توسط دانشجو ،آموزش هیچگونه مسئولیتی درقبال ثبت نام نخواهد داشت.

                                                                                          آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                                20/ 3/1401