نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران از دانشکده جغرافیا

بازدید معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران از دانشکده جغرافیا


حضورجناب آقای دکتر ناصر معصومی معاون محترم پژوهشی دانشکده به اتفاق  جناب آقای دکتر محمد مهدی دهقان مدیر کل محترم م برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه  در شورای عمومی دانشکده جغرافیا و گفتگو با استادان دانشکده در روز دوشنبه 93/9/3 از ساعت 10 لغایت 12/30 دقیقه

در این جلسه  پس از  تلاوت قران کریم و خیر مقدم رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر یزدان پناه ،  آقای دکتر معصومی سخنان خود پیرامون رویکردها و سیاستهای پژوهشی دانشگاه را آغاز نمودند. ایشان با تاکید بر سه عنصر مهم مشارکت و جلوگیری از  خودرایی، شفافیت، و  اخلاق در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه به اقدمات معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه نهادینه سازی اقدامات و نیز تشکیل کمیته اخلاق پژوهش اشاره داشتند.همچنین  ایشان محوریت اقدامات خود را  اقدامات اساسی و بلندمدت با تاکید بر سه عنصر فوق اعلام داشتند.در ادامه  اقدامات انجام شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه تهیه طرح جامع پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح شد که در این طرح ماموریت،اهداف عملیاتی،اهداف جزیی،برنامه ها و اقدمات اساسی برای توسعه پژوهش و فناوری در دانشگاه تدوین خواهد شد که تهیه و اجرای آن نقش مهمی در توسعه فعالیتهای پژوهش و فناوری در دانشگاه تهران خواهد داشت.
در ادامه جلسه تعدادی از استادان دانشکده نظرات و دیدگاهها و مشکلات موجود  در زمینه مسائل پژوهشی دانشگاه را بیان نمودند که آقای دکتر معصومی  و آقای دکتر دهقان توضیحاتی در این  خصوص ارائه نمودند.
در پایان جلسه در ساعت 12/30 دقیق با ذکر صلوات خاتمه یافت.