نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید عضو هیات علمی دانشگاه اورادیای کشور رومانی از دانشکده جغرافیا

بازدید عضو هیات علمی دانشگاه اورادیای کشور رومانی از دانشکده جغرافیا


 

بازدید عضو هیات علمی دانشگاه اورادیای کشور رومانی از دانشکده جغرافیا
به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر استلین نیستور (Nistor Dr. Stelian) عضو محترم هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه اورادیای کشور رومانی، در قالب پروژه مشترک اراسموس پلاس اتحادیه اروپا که فیمابین دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران با دانشگاه اورادیای کشور رومانی منعقد گردیده است، از تاریخ 6/4/1400 تا15/4/1400 در دانشکده جغرافیا حضور داشتند. در طی این دوره ایشان با اعضا محترم هیات رئیسه دانشکده و سایر اساتید دانشکده در طی جلساتی بازدید و گفتگوی علمی داشتند. همچنین ایشان به ارائه یک وبینار علمی بصورت مجازی در خصوص مردم و چشم اندازهای کشور رومانی در موسسه جغرافیا پرداختند.