نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه‌ی سه دقیقه ای

اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه‌ی سه دقیقه ای


 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار  برگزار می‌کنند:
اولین دوره مسابقات ملی پایان نامه‌ی سه دقیقه ای
پایان‌نامه و رساله‌ی کارشناسی ارشد یا دکتری خود را در قالب یک ویدئوی ۳ دقیقه ای ارائه کنید (پایان نامه کارشناسی که در واحدهای درسی کارشناسی رشته مربوطه وجود داشته باشد نیز مورد قبول می باشد) تا 20 میلیون تومان جایزه دریافت نمایید.
 
 
 ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر : panase.ir
 
رقابت پایان‌نامه‌های دانشجویی در سه دقیقه مشروح خبر در:https://cultural.ut.ac.ir/?p=8544
 
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران :@UTstudentsunion