نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر کرامت الله زیاری به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیایی

انتصاب دکتر کرامت الله زیاری به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیایی


انتصاب دکتر کرامت الله زیاری به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیایی

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، طی حکمی از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر کرامت الله زیاری ریاست محترم دانشکده جغرافیا به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیایی منصوب شد.

 

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر کرامت الله زیاری

با سلام و احترام

در اجرای مواد 6، 8 و 10 آیین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و تبصره 1، بند 3، ماده 2 شیوه نامه کارگروه های تخصصی و با عنایت به مشخص شدن اعضای کارگروه ها و رای اعضای محترم در نخستین جلسه، به موجب این حکم، جنابعالی برای مدت 2 سال به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم جغرافیایی منصوب می شوید. انتظار می رود تحت هدایت و پیگیری موثر جنابعالی، کارگروه مزبور بتواند در چارچوب سیاست های تعیین شده و با تاکید بر توسعه هدفمند در هر دو حوزه آموزش و پژوهش و فناوری به صورت اثربخش عمل نموده و نتایج مورد انتظار را کسب نماید.

 

روابط عمومی دانشکده جغرافیا ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر کرامت الله زیاری، برای ایشان آرزوی توفیق دارد.