نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر حسینی به عنوان رئیس روابط عمومی

انتصاب دکتر حسینی به عنوان رئیس روابط عمومی


سلام علیکم،

احتراما، با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده حضرتعالی، بموجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی وپژوهشی، به مدت دوسال از تاریخ صدور این حکم ، به سمت رئیس  روابط عمومی دانشکده جغرافیا منصوب می شوید.
امید است با توکل به پروردگارمتعال وهمیاری همکاران دانشگاهی فرهیخته، مؤمن ومتعهد دانشکده در انجام وظایف محوله موفق ومؤید باشید.