نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب طرح هیئت علمی دانشکده جغرافیا به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتخاب طرح هیئت علمی دانشکده جغرافیا به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


انتخاب طرح هیئت علمی دانشکده جغرافیا به عنوان طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، طرح جناب آقای دکتر مهران مقصودی تحت عنوان "تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت" که به عنوان طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی دانشگاه تهران انتخاب شده بود، از طرف وزارت علوم نیز به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.

روابط عمومی دانشکده جغرافیا، این موفقیت بزرگ را به آقای دکتر مقصودی تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان و دانشکده جغرافیا را در عرصه های ملی و بین المللی آرزومند است.