نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب جناب آقای دکتر یزدان پناه به عنوان مدیر نمونه سازمان بسیج اساتید کشور

انتخاب جناب آقای دکتر یزدان پناه به عنوان مدیر نمونه سازمان بسیج اساتید کشور


جناب آقای دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران از سوی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور به عنوان مدیر نمونه انتخاب شدند.

توفیق روز افزون ایشان را در تمامی عرصه ها از خداوند متعال خواستاریم.

                                                                                                            روابط عمومی دانشکده جغرافیا 

انتخاب جناب آقای دکتر یزدان پناه به عنوان مدیر نمونه سازمان بسیج اساتید کشور