نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران


به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در ۲۹ مهر ماه جاری ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد. از دانشجویان متقاضی درخواست می‌شود فرم‌ها را تکمیل و به آدرس ایمیل ata.barghamdi.ol.ut.ac.ir ایمیل نمایند.

شرایط مورد نیاز

الف- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط به فعالیت انجمن علمی دانشجویی

ب- عضویت در انجمن علمی دانشجویی

ج- عدم عضویت در شورای مرکزی سایر تشکل‌های دانشجویی

د- عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده و بالاتر

ه- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد.

و- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

دانلود فایل مربوطه