نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انالله و انا الیه راجعون با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی (ریاست محترم دانشگاه تهران) را از طرف هیأت‌رئیسه و کلیه کارکنان دانشکده جغرافیا به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفته، رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم و اجر و شکیبایی برای بازماندگان از خداوند منان مسئلت می‌نمائیم. روابط عمومی دانشکده جغرافیا ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۹

انالله و انا الیه راجعون با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی (ریاست محترم دانشگاه تهران) را از طرف هیأت‌رئیسه و کلیه کارکنان دانشکده جغرافیا به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفته، رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم و اجر و شکیبایی برای بازماندگان از خداوند منان مسئلت می‌نمائیم. روابط عمومی دانشکده جغرافیا ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۹


انالله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت  پدر بزرگوار جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی (ریاست محترم دانشگاه تهران) را از طرف هیأت‌رئیسه و کلیه کارکنان دانشکده جغرافیا به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفته، رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن مرحوم و اجر و شکیبایی برای بازماندگان از خداوند منان مسئلت می‌نمائیم.


روابط عمومی دانشکده جغرافیا
۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۹