نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش های آزاد

آموزش های آزاد


دفتر آموزش های آزاد

- معرفی دفتر آموزش­های آزاد دانشکده

- دوره هایGIS  و سنجش از دور

- دوره­های تخصصی

- دوره­های مقدماتی کامپیوتر (ICDL )

- کارگاه­های آموزشی

- دوره­های مورد نیاز سازمان­ها، ادارات، مهندسان مشاور و سایر

- ثبت نام

- تماس با ما