نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و بین الملل بین دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و بین الملل بین دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان


در روز دوشنبه 24/12/1394،  ساعت 10 تا 13 شورای عمومی دانشکده جغرافیا  با شرکت 90 درصد اعضای هیئت علمی تشکیل شد در این جلسه  آقای دکتر سید سعید رضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان به همراه آقای دکتر شعرباف، معاون اداری و مالی آن دانشکده نیز حضور یافتند و تفاهم نامه همکاری بین دو دانشکده در زمینه­ های مشترک آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و بین الملل به امضاء رسید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر ابراهیم مقیمی، رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ضمن عرض خیر مقدم و تبریک نوروز 1395 به حاضرین،  بر ضرورت همکاری ­های بین دو دانشکده جغرافیا و مطالعات جهان به دلیل وجود مشترکات  آموزشی، پژوهشی و بین المللی هر دو واحد دانشگاهی تأکید نمودند. وی همکاری دانشکده ای درون دانشگاهی در دانشگاه تهران را یک ضرورت برای پیشرفت معنادارتر علمی و مهمتر از  دیگر همکاری ها دانستند و این را راهبرد رفتاری دانشکده جغرافیا در حال و آینده تلقی کردند. ایشان ضمن تأکید بر همکاری دو دانشکده در زمینه هایی مانند برگزاری همایش، راهنمایی مشترک رساله دانشجویان، تبادل استاد، تدریس مشترک، تدوین مشترک رشته – گرایش، بازنگری مشترک محتوای برنامه ها،  پژوهش های مشترک و همکاری بین المللی افزودند که دانشکده جغرافیا به دلیل داشتن چهار گروه علمی جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی و سنجش از دور و بهره مندی از نیروهای متخصص در این گروه ها جهت پیشبرد و ورود به دانشکده مطالعات جهان در زمینه های مربوطه بخصوص مطالعات کشور شناسی علمی  می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید.  

سپس آقای دکتر عاملی  ضمن اظهار خوشحالی از این اتفاق مبارک همکاری و تشکر از ابتکار عمل دانشکده جغرافیا، به روند شکل گیری و پیشرفت دانشکده مطالعات جهان پرداختند و به بعضی مشترکات دو دانشکده اشاره نمودند.

در ادامه جلسه، آقایان دکتر مطیعی لنگرودی، دکتر امیر اصلانی، دکتر زیاری، دکتر احمدی، دکتر یزدان پناه، دکتر افضلی و دکتر رضوانی از اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا ضمن طرح پرسش هایی، در مورد حوزه های مشترک فعالیت های دو دانشکده جغرافیا و مطالعات جهان پیشنهادات خود را به منظور گسترش هر چه بیشتر این همکاری ها ارائه نمودند.

به دنبال آن، آقای دکتر عاملی ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده و زمینه های همکاری های پیشنهادی از سوی اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا،  ابراز داشتند که دانشکده مطالعات جهان یک واحد دانشگاهی نوپا است و جهت توسعه گروه های آموزشی و گرایش های خود از پتانسیل ها و نیروهای متخصص دانشکده جغرافیا به منظور پیشبرد اهداف خود بخصوص در زمینه های ارائه و برنامه ریزی دروس مربوطه، ایجاد رشته و گرایش های مشترک، برگزاری جلسات مشترک با اعضای گروه های آموزشی دانشکده جغرافیا، برگزاری سخنرانی ها و تشکیل شرکت های مشترک با سازمان ها و وزارت خانه های مربوطه  و امور بین الملل، و بهره مندی از اساتید دو دانشکده به عنوان استاد وابسته، استفاده خواهد نمود. در پایان تفاهم نامه همکاری بین دو دانشکده به امضا رسید. این تفاهم نامه عیدی هر یک از دو دانشکده به دیگری تلقی شد.