نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران به عنوان" هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی" برگزیده شدند

آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران به عنوان" هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی" برگزیده شدند


 

آقای دکتر فرشاد امیراصلانی در هفتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران به عنوان" هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین المللی" برگزیده شدند. دانشکده این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و از خداوند منان، آرزوی توفیق هرچه بیشتر را برای ایشان آرزو دارد. شایان ذکر است ایشان در حال حاضر به عنوان یکی از ۱۴ عضو مجمع جهانی ارتقای کربن خاک برگزیده شده‌اند.

با آرزوی کسب موفقیت‌های بیشتر برای ایشان