نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-96

آغاز ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-96


ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای دانشجویان جدید الورود

ه اصلاع می رساند دانشجویانی که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 29و 30 شهریور سال جاری (قبلااز طریق ایتنرنت ثبت نام خور را انجام داده بودند) بصورت  حضوری به معاونت دانشجویی دانشکده مراجعه وثبت نام خودرا کامل انجام داده اند.

با توجه مصاحبه ای که روابط عمومی دانشکده با والدین دانشجویان جدید الورود که بعنوان همراه برای نهایی شدن ثبت نام آنان به دانشکده جغرافیا مراجعه نموده بودن از اینکه فرزندان آنان در رشته جغرافیا دانشگاه تهران پذیرفته شده اند ابراز خوشحالی داشته اند.