نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ثبت نام بیست وششمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران

آغاز ثبت نام بیست وششمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران


بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه آغاز گردیده است .کلیه دانشجویان واجد شرایط دانشکده  می تواننددر این جشنواره شرکت نمایند. زمان ثبت نام و ارسال مدارک از 15 تا 30 مهر ماه 96  در سامانه  www..nemooneh.saorg.ir    صورت می گیرد.