نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

آغاز بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه


با سلام

احتراماً با عنایت به آغاز بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه در سال جاری و لزوم اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای شایسته آن در سطح دانشگاه و اطلاع رسانی به موقع و مناسب خواهشمند است مطابق با پوستر و همچنین آئین نامه و شیوه نامه جدید موارد ذیل در سطح دانشکده / پردیس معمول گردد

۱- اطلاع رسانی آئین نامه و شیوه نامه جدید به انضمام پوستر در سایت هر دانشکده

۲- اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و یا ایمیل (برحسب امکانات دانشکده) به دانشجویان واجد شرایط بر حسب آئین نامه و شیوه نامه

۳- چاپ و الصاق پوستر در سطح دانشکده / پردیس

برای دریافت آئین نامه، شیوه نامه و پوستر اعداد ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ کلیک کنید.