نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغازمسابقات شانزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

آغازمسابقات شانزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


آغازمسابقات شانزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران با برد تیم فوتبال دانشجویان دانشکده  جغرافیا در مقابل تیم فوتبال دانشکده ادبیات با نتیجه 1-5 شروع گردیده است