نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اعضاء هیئت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی


اعضاء هیئت علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دکتر سیدکاظم علوی پناه

مرتبه علمی: استاد

تخصص: خاکشناسی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک: salavipa@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 


 

دکتر علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: خاکشناسی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک: ali.darvishi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی


   

دکتر نجمه نیسانی سامانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:  GIS

آدرس پست الکترونیک: nneysani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 دکتر فرشاد امیراصلانی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سنجش از دور و GIS

آدرس پست الکترونیک: amiraslani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر آرا تومانیان

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: GIS

آدرس پست الکترونیک: a.toomanian@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

 دکتر عطاءاله عبداللهی کاکرودی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سنجش از دور 

آدرس پست الکترونیک: -------------------------

اطلاعات تکمیلی

دکتر سعید حمزه

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: منابع آب - سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک:--------------------------

 اطلاعات تکمیلی