نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی


اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

دکتر حسین محمدی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: آب و هواشناسی

 ایمیل:

اطلاعات تکمیلی

      

دکتر ابراهیم مقیمی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلemoghimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر قاسم عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آب و هواشناسی

ایمیل: ghazizi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر مجتبی یمانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلmyamani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر منصور جعفربیگلو

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ژئومورفولوژی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیک: mjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

 

دکتر مهران مقصودی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلmaghsoud@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی

ایمیلshamsipr@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر محمد زمانزاده

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: زمین شناسی

ایمیلzamanzadeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر سعید بازگیر

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هواشناسی کشاورزی

ایمیلsbazgeer@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر ابوالقاسم گورابی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ژئومورفولوژی

ایمیلgoorabi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی

ایمیلmostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر سید موسی حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: مهندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمینی

ایمیلsmhosseini@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر فرامرز خوش اخلاق

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: آب و هواشناسی

ایمیل: fkhosh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

     دکتر شیرین محمدخان

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: علوم و فنون آبخیزداری

ایمیل:mohamadkh@ut.ac.ir 

اطلاعات تکمیلی