نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی هزینه های مصوب آموزش

اطلاع رسانی هزینه های مصوب آموزش


به پیوست تصویر مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت محترم رئیسه دانشگاه تهران در خصوص هزینه‌های مربوط به موارد ذیل در کلیه مقاطع تحصیلی ارسال می‌گردد.

 

ردیف

عنوان موضوع

هزینه

توضیح

۱

صدور کارت دانشجویی میهمان

-/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 

۲

صدور کارت دانشجویی المثنی - تعویض

-/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 

۳

درخواست رسیدگی میهمان و نقل و انتقال

 

-/۵۰۰/۰۰۰ ریال

طرح در کمیته انتقال کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

۴

شهریه دانشجوی میهمان و نقل و انتقال

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیأت امنا

 

 

۵

طرح مجدد درخواست دانشجو برای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

-/۲۰۰/۰۰۰ ریال

بر اساس درخواست تجدید نظر دانشجو

۶

شهریه تمدید سنوات اضافه و احکام تحصیلی

(موافقت با ادامه تحصیل و...)

(دانشجویان روزانه)

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیأت امنا

در ادامه تحصیل دانشجوی مشروط محروم از تحصیل با رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه وزارتخانه شورای استانی

۷

دروس جبرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیأت امنا

 

 

۸

تأخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف از تحصیل (محروم از تحصیل)

(یک نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط (از ۱-۹۶)

-/۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل / انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده (از ۱-۹۶ و پس از آن) دارد.

۹

تأخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف (دو نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط (از ۱-۹۶)

-/۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل / انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده (از ۱-۹۶ و پس از آن) دارد.

 

در خصوص تأخیر در پیگیری و تسویه حساب دانشجویانی که کلیه واحدهای دوره تحصیلی خود را گذرانده و به استحضار می‌رساند؛ از تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱ بر اساس مصوبه مذکور با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی کلیه موارد ارجاعی ادامه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶، اقدام لازم به عمل خواهد آمد.