نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی برای دانشجویان در رابطه با امور دانشجویی

اطلاع رسانی برای دانشجویان در رابطه با امور دانشجویی


شرح وظایف آقای حسین شاه دوستی درحوزه معاونت اموردانشجویی و فرهنگی

 

  • انجام کلیه امور مربوط به خوابگاه، تسویه حساب ووام ها ی دانشجویان در مقاطع  دکتری-تسویه حساب  دانشجویان در مقاطع ارشد 
  • شماره تماس :۰۲۱۶۱۱۱۳۳۶۹و همراه اول :۰۹۱۲۲۹۴۳۱۵۴

 

شرح وظایف آقای اسماعیل تقوی زیروانی درحوزه معاونت اموردانشجویی و فرهنگی

- انجام کلیه امور مربوط به خوابگاه،وام ها ی دانشجویان ارشدو کارشناسی - تسویه حساب مقطع کارشناسی و انجام امور مربوط به انجمن‌های علمی کلیه گرایش‌ها و کانون‌های دانشجویی دانشکده

  • انجام امور مربوط به کلیه تشکل‌ها شورای صنفی دانشجویی دانشکده جغرافیا

شماره تماس :۰۲۱۶۱۱۱۳۳۶۹ و همراه اول :۰۹۱۲۷۰۳۵۱۱۷