نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه و هشدار دانشکده جغرافیا در باره برگزاری همایشی با عنوان : « دومین همایش پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری»

اطلاعیه و هشدار دانشکده جغرافیا در باره برگزاری همایشی با عنوان : « دومین همایش پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری»


با توجه به سوالات متعدد افراد و تماسهای مکرر آنها با دانشکده  جغرافیا در خصوص برگزاری همایشی با عنوان« دومین همایش پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری» به اطلاع می رساند دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران هیچگونه ارتباط و همکاری با این همایش نداردوهیچگونه مسولیتی متوجه این دانشکده نخواهد بود.