نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مربوط به تائید انتخاب واحد توسط دانشجو و ارسال آن به استاد راهنما

اطلاعیه مربوط به تائید انتخاب واحد توسط دانشجو و ارسال آن به استاد راهنما


بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی، دانشکده جغرافیا :

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی حتما بعد از انتخاب واحد خود، تائید ارسال استاد راهنما را انجام دهند در غیر اینصورت انتخاب واحدشان توسط استاد راهنما تائید نمی گردد. لذا دانشجویان بعد انتخاب، واحدهای خود اعمال تغییرات را کلیک نموده و سپس بازگشت به صفحه را انتخاب کرده و در صفحه باز شده تیک تائید ارسال به استاد راهنما را کلیک نموده، تا انتخاب واحد دانشجو به کارتابل استاد راهنما ارسال گردد، جهت اطمینان از ارسال، از گردش کار قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            13/6/95