نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 2 پذیرفته شدگان دکتری مرحله اول

اطلاعیه شماره 2 پذیرفته شدگان دکتری مرحله اول


تمامی پذیرفته‌شدگان دکتری مرحله اول  جهت مصاحبه به صورت مجازی در دانشکده جغرافیا باید برنامه های زیر را حتما از لینک زیر دانلود کرده و نصب نمایند
 1- نرم افزار مستقل Adobe connect    
 2-نرم افزار  Mozila Firefox 
همچنین شرکت کنندگان باید مجهز به دوربین و میکروفونی که از سالم بودن آن اطمینان دارند باشند.ضمنا راهنمای تصویری استفاده از نرم افزار  Adobe connect  را از  اینجا   دانلود کنید.