نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 2 - بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری - سال 1399

اطلاعیه شماره 2 - بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری - سال 1399


با سلام و احترام

نظر به اینکه بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری، هفته آخر آذر ماه سال جاری برگزار می‌گردد، خواهشمند است مقرر فرمائید:

۱- اعضای هیئت علمی شاخص آن واحد که دارای دستاوردهای با کیفیت در بخش‌های پژوهشگر (پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه) می‌باشند مطابق آئین نامه انتخاب پژوهشگران مصوب ۱۴/‏۴/‏۱۳۹۹‬ شورای پژوهش و فناوری به این معاونت معرفی گردند.(لازم است فرم‌های مربوط به پژوهشگران منتخب پس از تکمیل و تأیید شورای معاونت پژوهشی پردیس / ‏‬ دانشکده / ‏‬ واحد ارسال گردد.)

۲- دانشجویان و کارشناسان محترم پژوهشی ضمن مطالعه آئین نامه‌های جشنواره، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب رساله و پایان‌نامه نمونه، کارشناس پژوهشگر نمونه و کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌های مربوطه ‏‬ اقدام و حداکثر تا تاریخ ۲۷/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ به واحدهای ذیربط تحویل نمایند.

موعد ارسال مدارک مربوط به پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان منتخب آن پردیس / ‏‬ دانشکده از معاونت پژوهشی واحد به معاونت پژوهشی دانشگاه تا تاریخ ۰۵/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ می‌باشد.
ضمناً کلیه آئین نامه‌ها و فرم‌های مربوطه و دستورالعمل" نحوه بررسی و ارسال مدارک واجدان شرایط" به منظور بهره برداری معاونان و کارشناسان محترم ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است فایل‌های مذکور در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه در بخش آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها به آدرس: https://research.ut.ac.ir/fa/page/4022 قابل دسترسی می‌باشد.

دانلود فایلهای مربوطه