نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 1 فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره

اطلاعیه شماره 1 فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره


 فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره

نظر به اینکه بیست و پنجمین جشنواره پژوهش وفناوری دانشگاه در هفته آخر آذر ماه سال جاری هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری برگزار می گردد،‌ خواهشمند است اعضاء محترم هئیت علمی، دانشجویان عزیز و کارشناسان پژوهشی گرامی با مراجعه به آیین نامه های زیر در صورت دارا بودن شرایط لازم از طریق بخش ثبت درخواست متقاضیان در سایت جشنواره نسبت به تکمیل فرم­های مربوط اقدام و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 1395/7/19 به معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا ارائه نمایند تا پس از ارزیابی و امتیازدهی اولیه، موارد انتخابی توسط واحد مربوط حداکثرتا تاریخ 1395/8/1 به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است مدارک مربوط به طرح های کاربردی منتخب نیز می باید از طریق واحد مربوط به اداره کل پژوهش های کاربردی ارسال شود.

نظر به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، ملاک گزارش اخذ شده از سامانه rtis می باشد، لذا چنانچه اعضاء محترم هیئت علمی، متقاضی بررسی پرونده و شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد ضمن ثبت نام در بخش ثبت نام متقاضیان در سایت جشنواره، تا تاریخ 1395/7/19 نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه rtis و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط اقدام نمایند.

‌آیین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه، جوان نمونه

آیین نامه انتخاب  و تشویق طرح های پژوهشی کاربردی(نمونه، برجسته و ویژه)

آیین نامه انتخاب طرح های پژوهشی بنیادی ‌نمونه

آیین نامه انتخاب دستاورد پژوهشی ویژه

آیین نامه انتخاب رساله / پایان نامه نمونه

آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه