نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شرکت در کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار مکس کیودا

اطلاعیه شرکت در کارگاه تخصصی آشنایی با نرم افزار مکس کیودا


 

با سلام واحترام

به پیوست نامه شماره 3778 مورخ 15/10/1394 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استحضار و دستور اقدام به اطلاع رسانی به کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ذینفع آن پردیس/دانشکده / مرکز تحقیقاتی ارسال می شود. ضمنا سرکار خانم نمازی کارشناس پژوهشی این اداره کل به منظور هماهنگی با مؤسسه مذکور معرفی می‌شوند.  

تلفن سرکار خانم نمازی: 61113122

پیوست نامه