نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه- تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1403

اطلاعیه- تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1403


با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۹ الی ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد. به پیوست پوستر و مراحل اجرایی انتخابات ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص موارد زیر انجام شود:

۱- اطلاع‌رسانی کامل برای دانشجویان آن دانشکدگان / دانشکده صورت گیرد؛

۲- مطابق تقویم ابلاغی اقدامات لازم در خصوص بندهای ۳، ۹ و ۱۰ در بازه زمانی مشخص شده توسط آن دانشکدگان / دانشکده انجام شود.

۳- مطابق ماده ۵ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، هر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می‌تواند به عضویت انجمن درآید و در آن انجمن به فعالیت بپردازد. امکان عضوگیری در هر انجمن علمی دانشجویی نیز تا ۱۰ اردیبهشت وجود دارد و بعد از آن امکان عضویت میسر نخواهد بود.

۴- ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن در تاریخ ۱ تا ۱۰ اردیبهشت در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود و بعد از ارسال اسامی نامزدها به دانشکده‌ها توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی و استعلام آموزشی و انضباطی نامزدها توسط معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکدگان / ‏‏دانشکده‌ها، فهرست نهایی نامزدها حداکثر تا ۲۲ اردیبهشت ماه به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال شود. مطابق ماده ۱۳ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، شرایط نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی عبارتند از:

الف-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه
ب- عضویت در انجمن
پ- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی
ت- معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.
ث- داشتن سابقه دو نیمسال عضویت انجمنی در دوره تحصیل در دانشگاه
ج- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته
چ- باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو (برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم ۸ و باقی ماندن دست کم ۲۴ واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم ۴، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و برای دانشجویان دکتری تخصصی حداکثر ترم ۸، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره)
ح-در مواردی که فرد محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

خواهشمند است به دقت موارد بالا اجرایی شود و مطابق تقویم نسبت به بررسی و احراز شرایط نامزدها اقدام و فهرست نهایی آنها بعد از استعلام آموزشی و انضباطی حداکثر تا ۲۲ اردیبهشت ماه اقدام شود.

ضمناً به دانشجویان تأکید گردد، صندوق انتخابات انجمن‌هایی که فعالیت‌های خود را در سامانه وزارت علوم ثبت ننموده‌اند، غیر فعال می‌گردد.

تقویم_انتخابات_انجمن_های_علمی_دانشجویی__دانشگاه_تهران_اردیبهشت_1403_دور_اول

تقویم_انتخاب