نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس گروه سنجش از دور

اطلاعات تماس گروه سنجش از دور


نشانی: خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه  5

صندوق پستی: 11155-4563

کد پستی: 1439957131

تلفن گروه: 021-61113536

فکس گروه :