نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸

اصلاحیه بازه زمانی دفاع از پروژه دوره کارشناسی در نیمسال دوم ۹۹-۹۸


بسمه تعالی

 

اصلاحیه بازه زمانی دفاع از پروژه با توجه به تغییر تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98 :

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی که درس پروژه را در نیمسال دوم 99-98 اخذ نموده اند، حتما بایستی نمره دفاع از پروژه خود را تا تاریخ 23/5/99 (بیست و سوم مرداد ماه نودو نه) به آموزش دانشکده جهت درج در سیستم جامع آموزشی  دانشگاه ارائه نمایند.در غیر اینصورت نمره صفر در کارنامه درج خواهد شد و آموزش دانشکده در این خصوص هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

                                                                                                    آموزش دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                            27/02/99