نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی پذیرفته شدگان دکتری با برنامه های تحقیقاتی و آموزشی گروه های دانشکده جغرافیا

آشنایی پذیرفته شدگان دکتری با برنامه های تحقیقاتی و آموزشی گروه های دانشکده جغرافیا


نو دانشجویان عزیز مقطع دکتری، پذیرش شما در مقطع دکتری را تبریک گفته و حضور شما را در دانشکده جغرافیا گرامی می داریم به اطلاع می رساند که به منظور آشنایی با برنامه های تحقیقاتی و آموزشی گروه های دانشکده جغرافیا روز دوشنبه 12 آبان براساس برنامه زمان بندی زیر آیین سال تحصیلی جدید برای دانشجویان عزیز مقطع دکتری باحضور مدیران و اعضا هیئت علمی برگزار می شود و از شما دعوت می شود که در جلسه حضور یابید.