نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی اساتید گروه سنجش از دور و GIS(به ترتیب الفبا)

اسامی اساتید گروه سنجش از دور و GIS(به ترتیب الفبا)


 

 

اساتید گروه سنجش از دور  و GIS(به ترتیب الفبا)

 

دکتر آراتومانیان

 

دکتر سید کاظم علوی پناه