نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از سوی انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، «کتاب شناخت زندگی در سرزمین‌های مرزی» ترجمه آقای محمد زهدی گهرپور دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشکده به عنوان کتاب برتر انتخاب شد.

از سوی انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، «کتاب شناخت زندگی در سرزمین‌های مرزی» ترجمه آقای محمد زهدی گهرپور دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشکده به عنوان کتاب برتر انتخاب شد.


در یازدهمین جشنواره علمی نظم و امنیت نیروی انتظامی، کتاب «شناخت زندگی در سرزمین‌های مرزی» ترجمه آقای محمد زهدی گهرپور دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشکده، در بین ۹۷ اثر در بخش آثار ترجمه‌ای حائز رتبه سوم گردیده است.