نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ژومورفولوژی

آزمایشگاه ژومورفولوژی


 این آزمایشگاه با اهداف خدمات رسانی به دروسی که نیازمند کارهای آزمایشگاهی ژئومورفولوژی می باشند و همچنین انجام امور آزمایشگاهی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای امور پژوهشی و رساله های دانشجویی تجهیز شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه امکان انجام کارهای آزمایشگاهی در زمینه های گرانولومتری، مورفومتری، مورفوسکوپی، کلسیمتری و PH متری رسوبات را دارد.ادامه مطلب