نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال فرم‌های پذیرش دانشجو برای دانشگاه سینوپ ترکیه(طرح مولانا)

ارسال فرم‌های پذیرش دانشجو برای دانشگاه سینوپ ترکیه(طرح مولانا)


 

 فرم اطلاعیه دانشگاه سینوپ ترکیه در ارتباط با تبادل استاد و دانشجو در قالب (طرح مولانا)  دانشگاه مذکور با حمایت مالی ترکیه اعلام آمادگی خود را برای پذیرش اساتید و دانشجویان در سال ۲۰۱۷-۲۰. بر اساساً طرح مذکور اعلام نموده است. 

فرم‌های پذیرش دانشجو برای دانشگاه سینوپ ترکیه(طرح مولانا)