نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال فراخوان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

ارسال فراخوان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران


 

باسلام

احتراما" به پیوست تصویر فراخوان "آثار هشتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و دومین کنفرانس علمی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران)" مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران جهت استحضار ارسال می گردد. با عنایت به محورهای اصلی مندرج در فراخوان مذکور خواهشمنداست دستور فرمائید اقدام لازم را بعمل آورند

پوستر مربوطه