نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره کل روابط عمومی و اموررسانه سازمان در راستای ترویج فرهنگ آگاهی سازی و آموزش محیط زیست، نشست تخصصی هم اندیشی دکتر علی سلاجقه معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران گروه های آموزشی محیط زیست مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را برگزار می کند

اداره کل روابط عمومی و اموررسانه سازمان در راستای ترویج فرهنگ آگاهی سازی و آموزش محیط زیست، نشست تخصصی هم اندیشی دکتر علی سلاجقه معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران گروه های آموزشی محیط زیست مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را برگزار می کند


اداره کل روابط عمومی و اموررسانه سازمان در راستای ترویج فرهنگ آگاهی سازی و آموزش محیط زیست، نشست تخصصی هم اندیشی دکتر علی سلاجقه معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران گروه های آموزشی محیط زیست مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را برگزار می کند. لطفا" حضور بهم رسانید.
لینک برنامه ؛https://vc6.videocake.ir
شماره پشتیبانی: ۰۹۱۲۵۰۲۹۴۳۱ سرکار خانم گرانسایه 
تلفن ثبت نام : ۰۹۱۲۲۵۸۶۲۷جناب آقای طولابی 
تلفن ثبت نام ؛ ۴۲۷۸۱۰۳۴ _ ۰۲۱ 
 
#سازمانحفاظتمحیط_زیست
https://t.me/doenews