نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

، جلسه‌ شورا عمومی دانشکده در تاریخ 27/03/1398

، جلسه‌ شورا عمومی دانشکده در تاریخ 27/03/1398


برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جلسه‌ شورا عمومی دانشکده در تاریخ 27/03/1398 با حضور هیئت‌رئیسه و اعضای محترم هیئت‌علمی دانشکده در سالن شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر کرامت اله زیاری، ریاست محترم دانشکده جغرافیا ضمن خیرمقدم و خوشامد گویی به حاضرین در جلسه، از زحمات اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان معزز دانشکده در برگزاری آزمون و مصاحبه داوطلبان مقطع دکتری تشکر و قدردانی کردند. در ادامه ایشان به بیان برخی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط هیئت‌رئیسه دانشکده در ابعاد علمی، پژوهشی، بین‌الملل، فرهنگی-دانشجویی و عمرانی پرداختند و اظهار داشتند، امیدواریم با تلاش مضاعف و همکاری صمیمانه روز به روز شاهد پیشرفت دانشکده جغرافیا در تمامی ابعاد باشیم.

در ادامه این نشست موضوعات عمومی دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از اعضای محترم هیئت علمی، به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در ارتباط با امور علمی، پژوهشی و غیره دانشکده پرداختند و سپس اعضاء محترم هیات رئیسه دانشکده به گزارش فعالیت های صورت گرفته و برنامه های آتی خود در ابعاد مختلف پرداختند.