نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

 "دریای علم و معرفت و عشق و بندگی                    سرچشمه کرامت بی منتها علی است" یا علی، ای ترنم طرب انگیز مناجات عارفان ای در چشم یتیمان همه شوق ای در سفره فقیران همه نان و بر لبان اندوهناک بی‌کسان همه لبخند؛ میلاد تو لحظه رویش گُل و نور عشق است شمیم رویش شوق در دل هستی حاصل سرنشتر عشق بر رگ روح است به این بهانه میلاد امیر عاشقان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به جامعه فرهیخته  و دانشگاهی کشور  تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. "روابط عمومی دانشکده جغرافیا"

 "دریای علم و معرفت و عشق و بندگی                    سرچشمه کرامت بی منتها علی است" یا علی، ای ترنم طرب انگیز مناجات عارفان ای در چشم یتیمان همه شوق ای در سفره فقیران همه نان و بر لبان اندوهناک بی‌کسان همه لبخند؛ میلاد تو لحظه رویش گُل و نور عشق است شمیم رویش شوق در دل هستی حاصل سرنشتر عشق بر رگ روح است به این بهانه میلاد امیر عاشقان امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به جامعه فرهیخته  و دانشگاهی کشور  تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. "روابط عمومی دانشکده جغرافیا"


 "دریای علم و معرفت و عشق و بندگی                    
 سرچشمه کرامت بی منتها علی است"
 
یا علی، ای ترنم طرب انگیز مناجات عارفان