اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 66 از 66 نتیجه
از 2
 
مصطفی کریمی احمدآباد

مصطفی کریمی احمدآباد 

استادیار
شماره تماس: 02161113522
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن کلانتری

محسن کلانتری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم گورابی

ابوالقاسم گورابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی یمانی

مجتبی یمانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محمدی

حسین محمدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شیرین محمدخان

شیرین محمدخان 

استادیار
شماره تماس: 61113524
اتاق: 204
پست الکترونیکی: 
change-logo

دره میرحیدر (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدرحیم مشیری (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسن مطیعی لنگرودی

سیدحسن مطیعی لنگرودی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02161112591
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه مقبل

معصومه مقبل 

استادیار
شماره تماس: 61113041
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران مقصودی

مهران مقصودی 

دانشیار
شماره تماس: 61112938
اتاق: 105
پست الکترونیکی: 
ابراهیم مقیمی

ابراهیم مقیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین منصوریان

حسین منصوریان 

استادیار
شماره تماس: 61113682
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 
مسعود مهدوی حاجیلوئی

مسعود مهدوی حاجیلوئی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجمه نیسانی سامانی

نجمه نیسانی سامانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود واثق

محمود واثق 

استادیار
شماره تماس: 02161119125
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 66 از 66 نتیجه
از 2