اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
change-logo

خدیجه اسدیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید جداری عیوضی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فضیله دادور

فضیله دادور (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدتقی رهنمائی

محمدتقی رهنمائی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرانک سیف الدینی

فرانک سیف الدینی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمت اله فرهودی

رحمت اله فرهودی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی قرخلونره

مهدی قرخلونره (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پرویز کردوانی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دره میرحیدر

دره میرحیدر (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدرحیم مشیری (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسن مطیعی لنگرودی

سیدحسن مطیعی لنگرودی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02161112591
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود مهدوی حاجیلوئی

مسعود مهدوی حاجیلوئی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1