گروه های آموزشی گروه های آموزشی

   نمایشگاه مجازی

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

تبادل دانشجو با دانشگاه سن پترزبورگ روسیه
تبادل دانشجو با دانشگاه سن پترزبورگ روسیه

تبادل دانشجو با دانشگاه سن پترزبورگ روسیه

 

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا به عنوان استاد برگزیده در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران
انتخاب عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا به عنوان استاد برگزیده در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا به عنوان استاد برگزیده در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

 

تفاهم نامه همکاری دانشکده جغرافیا با شرکت پارس انشان کاسپین و مهندسین مشاور مآب
تفاهم نامه همکاری دانشکده جغرافیا با شرکت پارس انشان کاسپین و مهندسین مشاور مآب

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، در روز دوشنبه 02/02/98 نشست مشترکی با حضور ریاست و اساتید دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، مدیر عامل و کارشناسان شرکت پارس انشان کاسپین و شرکت مشاور مآب،...

مراسم دید و بازدید نوروزی
مراسم دید و بازدید نوروزی

 به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، مراسم دید و بازدید نوروزی با حضور ریاست، هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و...

اطلاعیه ها اطلاعیه ها