گروه های آموزشی گروه های آموزشی

   نمایشگاه مجازی

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

جلسه‌ شورا عمومی دانشکده  تاریخ 25/06/1398
جلسه‌ شورا عمومی دانشکده تاریخ 25/06/1398

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیا

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جلسه‌ شورا عمومی دانشکده در...

کسب جایزه ملی ابوریحان توسط نمایندگان دانشکده جغرافیا
کسب جایزه ملی ابوریحان توسط نمایندگان دانشکده جغرافیا

کسب جایزه ملی ابوریحان توسط نمایندگان دانشکده جغرافیا

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، در نخستین دوره...

ششمین  کنفرانس بین اللملی -منطقه ای تغییر اقلیم
وقف زمین در شهرستان گلوگاه، مازندران توسط واقف خیراندیش حاج حسن عظیمی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
وقف زمین در شهرستان گلوگاه، مازندران توسط واقف خیراندیش حاج حسن عظیمی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

وقف زمین در شهرستان گلوگاه، مازندران توسط واقف خیراندیش حاج حسن عظیمی به دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

...

برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشکده جغرافیا با نماینده دانشگاه لوند سوئد در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس+
برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشکده جغرافیا با نماینده دانشگاه لوند سوئد در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس+

برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشکده جغرافیا با نماینده دانشگاه لوند سوئد در خصوص پروژه مشترک بین المللی اراسموس+

 

به گزارش...

اطلاعیه ها اطلاعیه ها