Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

دستور العمل وام ویژه دکتری

با سلام و احترام، 

          به پیوست دستورالعمل جدید وام ویژه دکتری که از مهر ماه سال 95 اجرایی می باشد ارسال می شود. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق آیین نامه نسبت به ثبت درخواست های متقاضیان از تاریخ 95/7/25 لغایت 95/8/24 در سیستم صندوق رفاه دانشجویان اقدام مقتضی مبذول فرمایید. 

          با عنایت به اینکه سامانه گلستان نیاز به اصلاحاتی دارد و زمان برای دریافت درخواست ها محدود است، بنابراین مقرر شده است که دریافت درخواست ها و مدارک وام ویژه دکتری برای سه ماهه پاییز به صورت دستی انجام می شود.

فرم ها